Over Stadsdorpspomp

Stadsdorpen willen de voordelen van een dorp gaan verbinden aan het woongenot binnen een grote stad. Buren in het stadsdorp kennen elkaar, nemen deel aan gezamenlijke activiteiten en bieden elkaar hulp wanneer dat nodig is. Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om.

In stadsdorpen gaat het om wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot aan de warmte die iemand verspreidt en het gezelschap dat iemand kan bieden. Dat noemen we ‘eigentijds nabuurschap’: een onderling ruilproces tussen buurtgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Als je zelf geeft is het, tegen de tijd dat je zelf iets nodig hebt, veel gemakkelijker om dat voor jezelf te vragen.

Stadsdorpen zullen zich stap voor stap ontwikkelen. Ze borduren voort op successen van anderen en experimenteren met eigen, nieuwe ideeën. Zo zullen we steeds beter in staat zijn om zelf de regie over ons leven in eigen hand te houden.

Dit blog beoogt discussies los te maken over de ontwikkeling van stadsdorpen in Amsterdam. Het richt zich vooral op de Amsterdammers die actief zijn binnen stadsdorpen. Bijvoorbeeld door verantwoordelijkheden te nemen voor de organisatie, initiatieven te nemen die de sociale cohesie versterken en daadwerkelijk hulp te bieden aan buurtgenoten wanneer dat nodig is. Maar dit blog richt zich ook op de mensen die ervaringen willen delen (zowel positieve als negatieve), proefballonnetjes willen loslaten voor commentaar, relevante ontwikkelingen in de omgeving willen duiden (bijvoorbeeld over de veranderingen in de wijkzorg), enzovoort. Het belangrijkste is dat we van elkaar kunnen leren. De meningen op deze site komen geheel voor rekening van de auteurs. Als er geen auteursnaam vermeld wordt, is de bijdrage geschreven door Gerrit de Jager. Hij is actief binnen Stadsdorp Wetering+.

Voor informatie over stadsdorpen in Amsterdam, zoals hun websites, mailadressen en hun activiteiten kun je het beste de website www.stadsdorpenamsterdam.nl  raadplegen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *